مدیر مجله چهارشنبه 26 فروردین 1394 12:31 ب.ظ نظرات ()
وقتی در یک چهارراه، درون ماشینتان نشستهاید و متوجه میشوید که یک دونده، هنگامیکه منتظر عبور از خیابان است نبضش را چک میکند، بدانید که در حال وقتکشی نیستاو با بررسی ضربان قلبش در طول ورزش، ضربان قلبش را زیر نظر دارددانستن حداکثر ضربان قلبتان، به شما کمک می‌کند تا در طول ورزش، از این میزان فراتر نروید و شدت تمرینتان را طوری تنظیم کنید که سطح تمرینتان به حداکثر ممکن برسد.

قدم ۱

اگر راحت نیستید که در ذهنتان محاسبات لازم را انجام دهید، برای تعیین حداکثر ضربان قلبتان از یک ماشین حساب استفاده کنید.

قدم ۲

سن فعلیتان را از ۲۲۰ کم کنید تا حداکثر ضربان قلبتان در دقیقه محاسبه شودبعنوان مثال اگر ۴۰ سال دارید، محاسبهای که انجام خواهید داد،۲۲۰ منهای ۴۰ است که می‌شود ۱۸۰. به این ترتیب، حداکثر ضربان قلب شما ۱۸۰ تپش در دقیقه استشما نباید در طول ورزش، از این مقدار ضربان قلب، فراتر روید.

قدم ۳

در داخل منطقه‌ی ضربان قلب هدفتان تمرین کنید، تا حداکثر نتیجه را از هر تمرین هوازی بدست آوریدبه گفته‌ی انجمن قلب آمریکا، منطقه‌یهدف شما بین ۵۰ تا ۸۵ درصد از حداکثر ضربان قلبتان تغییر می‌کندیعنی برای کسی که ۴۰ سال دارد، این منطقه هدف بین ۹۰ تا ۱۵۳ تپش در هر دقیقه است.

نگهداشتن ضربان قلب در این محدوده، تضمین می‌کند که شدت تمرینتان به اندازه کافی بالا است، اما نه آنقدر بالا که به قلبتان فشار بیاید.

هشدار

با پزشکتان در مورد عوارض جانبی هر دارویی که مصرف می‌کنید صحبت کنیدبرخی داروها می‌توانند ضربان قلبتان را افزایش یا کاهش دهند.

نکات

  • هر سال، حداکثر ضربان قلبتان را محاسبه کنیدبا بالا رفتن سن، حداکثر ضربان قلب شما کاهش می‌یابد.
  • برای بررسی ضربان قلبتان در طول ورزش یا حتی در حالت استراحت، با قرار دادن دو انگشت در قسمت داخلی مچ دستتان یا در امتداد نای، نبضتان را پیدا کنیدبه محض پیدا کردن یک نبض قوی، به ساعت مچی یا زمانسنجتان نگاه کنید، و به مدت ۱۰ ثانیه، هر تپشی که حس می‌کنید را بشماریدبرای محاسبه‌ی ضربان قلب فعلیتان، عدد بدست آمده را در ۶ ضرب کنید.